Členství v organizacích

img1

Česko-moravsko-slezská asociace SVJ o.s.

Česko-moravsko-slezská asociace SVJ je dobrovolná, nezávislá a nepolitická organizace, která slouží jako střešní organizace SVJ a BD.

Jednou ze základní ideje česko-moravsko-slezské asociace SVJ je ochrana vlastníků a nájemníků před nedostatečnou legislativou, kde nenacházíme všestranné záruky pro naši dostatečnou ochranu.

Bude hájit a prosazovat zájmy svých členů ve vztahu k orgánům státní správy a bude je zastupovat při jednáních o naší národní legislativě.

img2

Českomoravská komora správců nemovitostí o.s.

Českomoravská komora správců nemovitostí je mladým, ale profesně zkušeným sdružením v oblasti správy nemovitostí a facility managementu v ČR.

ČKSN poskytuje svým členům záštitu, prosazuje jejich zájmy, je zdrojem informací v oboru a reprezentuje při jednáních se státní správou a samosprávou s využitím námětů a připomínek svých členů. 
Svou činností chce přispívat k ochraně zájmů svých členů před nekvalifikovanými poskytovateli správcovských služeb.

img3

Poradce pro Pražské domy o.s.

Poradce pro pražské domy je sdružení nájemců obecních bytů, které jsou určené do privatizace bytového fondu.
Motem sdružení je: „Získat vlastnictví k obecnímu bytu co nejkratší, 
nejjednodušší a nejlevnější cestou.“