Reference a certifikáty

img2

Politika kvality

MUROM a.s. vznikla v roce 1992, na základě podnikatelského záměru zakladatelů společnosti, je zapsána v obchodním rejstříku, vydaného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15653. Společnost se za dobu své působnosti stabilizovala a získala významné postavení na trhu, čehož dosáhla kvalitními produkty a službami.

Vztah k zákazníkovi

Jsme společností, orientující se silně na zákazníka, cílem všech našich činností je vždy 100 % splnění všech vyjádřených i nevyjádřených požadavků zákazníka na kvalitní poskytnutí služeb. Služby poskytujeme co nejkvalitněji a nejrychleji k plnému uspokojení všech našich zákazníků.

Vztah k firmě, trhu

Naším cílem je dosáhnout předního postavení v oblasti kvality poskytovaných služeb mezi srovnatelnou konkurencí v ČR. Všechny procesy jsou poskytovány v souladu s platnými legislativními, zdravotními, hygienickými, bezpečnostními a ekologickými podmínkami, které jsou určené platnou legislativou ČR. Společnost zabezpečuje nutnou podporu pro zajištění činnosti všech procesů, jejich měření, monitorování a analyzování, aby bylo dosahováno plánovaných výsledků a neustálého zlepšování.

Vztah k zaměstnancům

Každý náš zaměstnanec je přesvědčen o významu kvality pro prosperitu společnosti a zná svoji odpovědnost a postavení v systému managementu kvality, kvalitní a odpovědná práce každého zaměstnance je zárukou úspěchu společnosti. Pracovníci jsou a zůstávají díky komplexnímu zapracování, kontinuálnímu vzdělávání a podpoře vedení hlavními nositeli výkonnosti naší společnosti.

Vztah k dodavatelům

Všichni naši dodavatelé, jsou schopni dodávat produkty přesně podle našich potřeb a specifikací. Chceme mít pouze spolehlivé a kvalitní dodavatele – z tohoto důvodu je hodnotíme, vybíráme a úzce s nimi spolupracujeme tak, aby splnili očekávání nejen naše, ale i našich zákazníků.

Vztah k systému managementu kvality

Vedení společnosti se zavazuje pravidelně ověřovat funkčnost zavedeného systému managementu kvality, veškeré výstupy z procesů jsou monitorovány pro zajištění kvalitních vstupů do navazujících procesů, tak aby bylo dosahováno plánovaných výsledků a neustálého zlepšování.

Neustálé zlepšování

Touto schválenou a vyhlášenou politikou kvality se zavazujeme neustále zefektivňovat zavedený systém. Zlepšování kvality chápeme jako proces stálý a systematický.

Přístup k okolí a životnímu prostředí

Zavazujeme se plánovaně a cílevědomě zlepšovat pracovní prostředí ve všech činnostech firmy. Chceme udržovat životní prostředí a své okolí na takové úrovni, která bude nejen splňovat požadavky předpisů, ale i oprávněné požadavky zájmových skupin.